2021 – Rok kovového buvola

Čínský kalendář patří k nejstarším dochovaným a svoji úlohu plní již více než 5 tisíc let. Je tvořen 12tiletými cykly, kdy je každý rok přiřazen jednomu z 12ti znamení čínského zvěrokruhu. Navíc každý 12tiletý cyklus patří jednomu z 5ti přírodních elementů – kov, voda, dřevo, oheň, země. Tyto elementy se uplynutím jednotlivých cyklů postupně střídají, čímž tvoří vyšší periodický celek 60ti let.

Předpověď roku 2020 dle čínského kalendáře

Když jsem se v prosinci roku 2019 zúčastnila již čtvrtého živého kurzu čchi-kungu s Václavem Vocáskem, povídali jsme si o tom, že nás po novém roce čeká dle čínského kalendáře nový 12tiletý cyklus, který započne 25. ledna roku 2020, tedy rokem kovové krysy. Václav mluvil o tom, že na začátku těchto cyklů většinou potká společnost něco naprosto přelomového a těžkého. Tehdy jsem ještě netušila, jak moc prorocká budou jeho slova pro nastávající rok.

Celý rok měl být zároveň zaměřen k regulování imunity, ke zlepšení zdraví, zkvalitnění psychického i fyzického stavu. Avšak pro lidi, kteří neznají tyto střídající se tendence roku, mohl být v rámci zdraví rok 2020 velmi náročný.

Bylo nám řečeno, že vše, co v tomto roce začneme a budeme dělat, ovlivní celých našich následujících 12 let a já to brala jako skvělou výzvu, vykročit konečně tím správným směrem a zase se ve svém životě posunout někam dál.

Měli jsme s přítelem před sebou velké plány a rok 2020 sliboval, že k jejich naplnění bude přímo příhodný okamžik. Čekala nás svatba, plánování miminka i nového bydlení. Chtěla jsem také ještě více zlepšit své zdraví a vyhnout se tak občasným výkyvům během roku. Zároveň jsem měla velkou touhu začít pomáhat lidem s tinnitem a předat vše, co jsem se sama o tinnitu stihla naučit.

Vlastní zkušenost

Zkušenost z předchozího roku mi ukázala, že když správně naložím s informacemi dle čínského kalendáře, mohu si mnoho věcí ulehčit a plně využít potenciál daného období, zároveň mohu být zdravější a šťastnější.

Zjistila jsem, jak moc důležité jsou tyto informace a proto bych vás i já chtěla nasměrovat pro letošní rok na tu správnou cestu, abyste se mohli vyhnout všemožným potížím a zároveň mohli dosáhnout toho, po čem vaše srdce touží. Pojďme se společně připravit na rok 2021 tak, abychom nic nepodcenili a naopak plně využili jeho potenciál.

Rok 2021

I letošní rok kovového buvola v sobě skrývá velké možnosti.

Prvek kovu je spokojen s naší imunitou a se zdravím. Tento rok bude opět nabízet lidem, kteří si chtějí posílit a zlepšit své zdraví obrovský potenciál, aby se tak opravdu stalo. Za poslední desetiletí roky 2020 a 2021 nabízejí největší šance pro vyřešení zdravotních a psychických potíží, proto bychom jich měli plně využít.

Měli bychom se letos intenzivně věnovat svému zdraví, své duši a najít si na to čas. Je to velmi zásadní věc, na kterou bude dobré v průběhu celého roku pamatovat a neustále si ji připomínat. Napsat si to například do kalendáře, do diáře, abychom na to brzo nezapomněli a měli to na paměti. Celý rok tak budete mít jasný směr, který si budete připomínat.

Pro ty, kteří jsou připravení a vědí, co mají dělat, bude tento rok v rámci zdraví opravdu úžasný.

Letošní velké změny

Čekají nás velké změny, které započaly už v roce 2020 a v letošním roce se budou krásně krystalizovat a ukazovat svoji přesnější formu. Je důležité mít nějaký záměr, cíl, vizi, které chci ve svém životě dosáhnout, vědět, co chci změnit, aby mi bylo lépe a dařilo se mi. Vize bude v tomto roce hodně významná a ze změn, které proběhly v roce 2020, bychom si měli vybrat určitý směr, na který se zaměříme a budeme se mu více věnovat.

Vyjasni si svůj směr

Naše cesty mohou být podobné, jen k nim možná změníme přístup a pohled na ně. Jde o to, abychom na věci nahlíželi jiným způsobem a vybrali si konkrétní cestu, kterou se vydáme a ta potom bude ovlivňovat celé naše 12tiletí.

Energie buvola

Buvol značí velmi silné rozhodovací energie. Pokud se člověk pro něco rozhodne, tak tendence tohoto roku je taková, že toho i dosáhne. Buvol má zároveň velkou budovatelskou sílu, ale vše buduje postupně a pomalu. Je tedy zapotřebí velké trpělivosti, nebude vše hned.

Rok nebude nahrávat žádným rychlým a okamžitým výsledkům. Je potřeba dát procesu dostatek času, aby mohl postupně uzrávat a nesnažit se věci zbytečně uspíšit. Mohlo by dojít k tomu, že věci následně moc nepůjdou nebo se procesy úplně zastaví.

Energie kovu

Jelikož je zde i energie kovu, je důležité pamatovat na biorytmy, biocykly, které jsou podstatné pro celkové fungování člověka, pro jeho zdraví, psychiku, odpočinek, pracovní oblast atd. Velmi často jsou v našich životech naprosto opomíjeny a to je velká chyba. Biocykly ovlivňují naše životy na všech úrovních, což dokazují i poslední vědecké studie.

V dnešní době lidé často trpí psychickými problémy, které souvisí právě s opomíjením přírodního řádu a jeho cykly, které jsou základem životní vitality.

Je třeba respektovat denní a noční rytmy, roční období, sluneční i lunární cykly, které působí na naši energii, chuť něco dělat nebo naopak odpočívat a zároveň nezapomínat na ženský cyklus. To vše je potřeba ctít a nejít proti proudu. Zachovávat si rovnováhu a nevystavovat se žádným extrémům.

Na lidský život a zdraví má vliv celá řada faktorů, biorytmy jsou jedním z nich. Reálně můžeme poznatků o lidských biorytmech využít k efektivnější práci i odpočinku, naučit se vycítit a respektovat potřeby vlastního těla.

SHRNUTÍ

  • Zaměřit se letos především na své zdraví a posílit svou imunitu
  • Největší šance k vyřešení fyzických i psychických potíží
  • Věnovat se své duši
  • Mít jasný záměr, cíl, za kterým si půjdu
  • Pokud se pro něco skutečně rozhodnu, budu mít velkou šanci toho i dosáhnout, je potřeba být však trpělivý a netlačit na pilu
  • Pamatovat na biocykly, biorytmy a správně využít jejich potenciálu

Starejme se o sebe jako o zahrádku. Když budeme o zahrádku pečovat, zalévat ji, vše poroste, pokvete a bude se jí dařit. Když se o ni ale starat nebudeme, postupně začne vadnout a umírat.

Přeji vám krásný start v roce kovového buvola, který započal už 12. 2. 2021! Využijte jeho potenciálu a užijte si ho naplno.

Barbora

Barbora Spišáková
Jsem zakladatelkou projektu Tinnitus jako DAR, nadšenou korektorkou, milovnicí českého jazyka a autorkou e-booku Tinnitus jako DAR. Mojí vášní je hledání zdraví na úrovni duše a fyzického těla. Skrze vlastní příběh pomáhám lidem objevit v jejich nemoci skrytý DAR, který mohou využít jako prostředek ke své životní změně a docílit tak vysněného života plného radosti, klidu, zdraví a vnitřní harmonie. Můj příběh si přečtete zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.